Hoppa till innehallet

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten /e-tjänster

Förbehållsbeloppsberäkning

Viktig information

Den beräkning du kan göra här är samma beräkning som Kronofogdemyndigheten använder. Det kan dock förekomma skillnader mellan din beräkning och en eventuell beräkning gjord av Kronofogdemyndigheten på grund av att det kan tillkomma ytterliggare faktorer som kräver tillgång till Kronofogdemyndighetens register eller specialkunskap. Detta innebär att den beräkning du gör här kan vara preliminär och ungefärlig.
 
Beräkningen är dessutom anonym och bara till för dig själv. Inga uppgifter som matas in här sparas efter det att du har utfört beräkningen. Du behöver inte heller ange namn eller personnummer någonstans. Skulle du dock vilja spara beräkningen finns det möjlighet till utskrift i slutet av beräkningen.

Skulder hos kronofogdemyndigheten
Betalning av skulder som finns hos kronofogdemyndigheten för åtgärd kan antingen ske frivilligt eller genom någon av kronofogdemyndighetens åtgärder. Den vanligaste åtgärden från kronofogdemyndighetens sida är en så kallad löneutmätning. En löneutmätning innebär att kronofogdemyndigheten vid varje löneutbetalning drar en summa pengar från den betalningsskyldiges lön innan lönen betalas ut. Som lön räknas även andra periodiska utbetalningar, som exempelvis pension, sjukpenning, studieersättning och arbetslöshetsersättning.
 
För att kronofogdemyndigheten ska veta hur mycket av lönen som kan dras vid en eventuell löneutmätning gör man först en så kallad förbehållsbeloppsberäkning. Denna beräkning används för att räkna ut vad den betalningsskyldige får behålla av sin lön för att klara sitt och sin familjs uppehälle. Den summa som blir över när man har räknat bort skatt och förbehållsbelopp från lönen kallar man på kronofogdemyndigheten för disponibelt belopp. Det disponibla beloppet kan komma att utmätas av kronofogdemyndigheten, för betalning av den betalningsskyldiges skulder.

Vad skulle mitt förbehållsbelopp bli?
För att beräkna ditt förbehållsbelopp ska du fylla i ett antal uppgifter i beräkningen nedan. Beräkningen är upplagd i ett antal steg och leder fram till ett preliminärt resultat som visar hur mycket du skulle få behålla av din lön vid en eventuell löneutmätning. Det är endast vissa uppgifter som du behöver lämna, dessa får du tillfälle att ange i beräkningen. Vissa andra kostnader tar beräkningen automatiskt hänsyn till och du behöver inte fylla i dessa någonstans. Exempel på sådana kostnader är de som ingår i det så kallade normalbeloppet, det vill säga kostnader för normala hushållsavgifter, som exempelvis mat, hygien, kläder, telefon, TV-avgift och fackföreningsavgift.

Observera att denna beräkning kan vara förenklad, och därför inte kan ge ett exakt resultat för ditt förbehållsbelopp. För en mer exakt beräkning kan du vända dig till kronofogdemyndigheten.
Observera också att den summa du får behålla vid en eventuell löneutmätning inte är kopplad till hur stor skuld som ligger hos kronofogdemyndigheten eller till hur mycket du tjänar utan baseras på hur mycket du har rätt att behålla av din lön för att klara din och din familjs uppehälle.
 
Att din sammanboendes inkomstuppgifter efterfrågas beror på att sammanboendes inkomster räknas samman i beräkningen och att man sedan genom en så kallad proportionering räknar ut vad den enskilde ska bidra med till familjens gemensamma utgifter.

Beräkningen är uppdelad i 5 olika steg.

Familjeförhållanden

Inkomstuppgifter

Bostadskostnad

Kostnader

Resultat

För mer information se Skatteverkets allmänna råd: Gå till www.kronofogden.se, klicka på Vill veta mer sedan Rättslig information i menyn till vänster. Klicka sedan på rubriken Föreskrifter, allmänna råd och meddelanden för att nå information om fastställande av förbehållsbelopp samt information om normalbelopp. Klicka här för att komma direkt till sidan för Allmänna råd.


Kronofogdemyndighetens Förbehållsbeloppsberäkning Mer information

Inloggad: [Namn] [Personnummer]

Översikt|Upp|Logga ut