Hoppa till innehallet

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten /e-tjänster

Förbehållsbeloppsberäkning

Viktig information

Den beräkning du kan göra här är samma beräkning som Kronofogdemyndigheten använder. Det kan dock förekomma skillnader mellan din beräkning och en eventuell beräkning gjord av Kronofogdemyndigheten på grund av att det kan tillkomma ytterligare faktorer som kräver tillgång till Kronofogdemyndighetens register eller specialkunskap. Detta innebär att den beräkning du gör här kan vara preliminär och ungefärlig.

Beräkningen är dessutom anonym och bara till för dig själv. Inga uppgifter som matas in här sparas efter det att du har utfört beräkningen. Du behöver inte heller ange namn eller personnummer någonstans. Skulle du dock vilja spara beräkningen finns det möjlighet till utskrift i slutet av beräkningen.

För mer information och förklaring av begrepp klicka här.

Beräkningen är uppdelad i 5 olika steg.

Familjeförhållanden

Inkomstuppgifter

Bostadskostnad

Kostnader

Resultat

Kronofogdemyndighetens Förbehållsbeloppsberäkning Viktig information 11/22/17

Inloggad: [Namn] [Personnummer]

Översikt|Upp|Logga ut